Ameiko Kaijitsu

Proprietor of the Rusty Dragon

Description:
Bio:

Ameiko Kaijitsu

Guild of the Golden Sword Gordo22 Gordo22